O przedszkolu
Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
Strefa Rodzica
Grupy Przedszkolne
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Żywienie
Jadłospis
Polecamy
RODO
Archiwum
Rekrutacja
Kontakt

line

Potwierdzenie woli kandydata


line

INFORMACJA – POTWIERDZENIE WOLI KANDYDATA!!!

Rodzice zakwalifikowanych kandydatów zobowiązani są do złożenia drogą elektroniczną oświadczenia: „POTWIERDZENIA WOLI przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie na rok szkolny 2021/22”
w terminie: od 09 kwietnia do 16 kwietnia 2021r na adres:wicedyrektor@przedszkole.swieciechowa.pl.
(druk oświadczenia do pobrania).
W celu prawidłowej identyfikacji w poczcie elektronicznej, prosimy w temacie e-mail wpisać:
REKRUTACJA – POTWIERDZENIE WOLI…

Niedopełnienie w/w formalności traktowane będzie jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem Kandydata z listy zakwalifikowanych.
W razie pytań dotyczących rekrutacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 653 002 069 w godzinach od 9.00 do 12.00

line

Plik do pobrania: owiadczenie-potwierdzenia-woli-druk.doc