O przedszkolu
Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
Strefa Rodzica
Grupy Przedszkolne
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Żywienie
Jadłospis
Polecamy
RODO
Archiwum
Rekrutacja
Kontakt

line

Rekrutacja uzupełniająca


line

INFORMACJA – POTWIERDZENIE WOLI KANDYDATA!!!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA


Rodzice zakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej zobowiązani są do złożenia drogą elektroniczną oświadczenia: „POTWIERDZENIA WOLI przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie na rok szkolny 2021/22”
w terminie: od 18 maja do 20 maja 2021r. na adres:

wicedyrektor@przedszkole.swieciechowa.pl(druk oświadczenia do pobrania).W celu prawidłowej identyfikacji w poczcie elektronicznej, prosimy w temacie e-mail wpisać:REKRUTACJA – POTWIERDZENIE WOLI…Niedopełnienie w/w formalności traktowane będzie jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem Kandydata z listy zakwalifikowanych.W razie pytań dotyczących rekrutacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 653 002 069 w godzinach od 9.00 do 12.00

line

Plik do pobrania: oswiadczenie_woli_-_druk_14.05.21.doc
Plik do pobrania: lista_kandydatow_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych_r_u_2021-22_14.05.21.doc