O przedszkolu
Aktualności
Grupy przedszkolne
Biuletyn Informacji Publicznej
Strefa Rodzica
Porady dla rodziców
Rada Rodziców
Akcje charytatywne
Opłaty
Żywienie
Jadłospis
RODO
Archiwum
Rekrutacja
Kontakt
ePUAP

line

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji


line

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/25


Publikacja zgodna z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.2431).


Na drzwiach wejściowych do przedszkola została wywieszona lista zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola.
Prosimy o zapoznanie się z listą oraz z informacjami umieszczonymi na końcu listy.


Lista dzieci zakwalifikowanych nie jest listą dzieci przyjętych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/25 do Przedszkola Samorządowego „Kraina Radości” w Świeciechowie
proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia przesłanego drogą mailową na adres: wicedyrektor@przedszkoleswieciechowa.pl
lub dostarczenie osobiście do placówki

w terminie: 09 – 17 kwietnia 2024r.

Dokument potwierdzenia woli pojawi się na stronie po 8 kwietnia 2024 roku

line