O przedszkolu
Aktualności
Grupy przedszkolne
Biuletyn Informacji Publicznej
Strefa Rodzica
Porady dla rodziców
Rada Rodziców
Akcje charytatywne
Opłaty
Żywienie
Jadłospis
RODO
Archiwum
Rekrutacja
Kontakt
ePUAP

line

Potwierdzenie woli - druk


line

INFORMACJA – POTWIERDZENIE WOLI KANDYDATA!!!


Rodzice zakwalifikowanych kandydatów zobowiązani są do złożenia oświadczenia:


POTWIERDZENIA WOLI przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego

„Kraina Radości” w Święciechowie na rok szkolny 2024/25

w terminie: od 9 kwietnia do 17 kwietnia 2024r do godziny 15:00

Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy:

wicedyrektor@przedszkole.swieciechowa.pl. lub osobiście w placówce.

(druk oświadczenia do pobrania poniżej).

W celu prawidłowej identyfikacji w poczcie elektronicznej, prosimy w temacie e-mail wpisać:

"Potwierdzenie WOLI"

Na oświadczeniu wymagane są podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów.

Niedopełnienie w/w formalności traktowane będzie jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem Kandydata z listy zakwalifikowanych.


W razie pytań dotyczących rekrutacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 653 002 069 w godzinach od 9.00 do 12.00
line

Plik do pobrania: powiadczenie_woli_-_druk.doc